ทีมงานของเรา คือ เภสัชกร เภสัชกรแผนไทย แพทย์แผนไทย ที่มีความเชี่ยวชาญใน ผลิตภัณฑ์ยาและสุขภาพ มา กว่า 30ปี บริการด้านการใช้ยา และ อุปกรณ์การแพทย์ อาหารเสริม เวชสำอาง สมุนไพร และสารสกัดจากสมุนไพร และบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยาทุกชนิด มาโดย ตลอด

ในยุคที่ โลกมีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การบริการด้านร้านขายยา จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิตอลในปัจจุบัน เราจึงพัฒนา เวปไซด์ เพื่อบริการลูกค้าทุกท่าน อีกข่องทางหนึ่ง
เรามีความมุ่งมั่น ที่จะ ให้บริการร้านสุขภาพทางเวปไซด์ที่มี คุณภาพ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของ ทุกท่าน จึง มีการปรับปรุงคุณภาพ การบริการการขาย การจัดเก็บและการจัดส่งยา ให้ถึงมือทุกท่านอย่างมี คุณภาพ มากที่สุด

ทีมงานคุณภาพของ เรา พร้อมที่จะ ให้คำแนะนำ การใช้ยา และ สมุนไพรอุปกรณ์การแพทย์ อาหารเสริม วิตามิน และ เวชสำอาง ที่ถูกวิธี ตรงกับความต้องการ และบริการจัดส่ง ให้ถึงมือท่าน อย่างมี จรรยาบรรณตามหลักการวิชาชีพเภสัชกร

เพื่อคงไว้ ซึ่ง การดำรงอยู่ ของบริการสุขภาพพื้นฐานเพื่อประชาชน ที่ คู่กับประชาชน คนไทย ตลอดไป

X
Add to cart